REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > formació > Presentació
La Formació Continuada del Col·legi de Logopedes de Catalunya

La programació i gestió de les activitats de formació continuada del Col·legi de Logopedes de Catalunya es porta a terme des de la Comissió de Desenvolupament Professional Continu, formada per membres de la Junta de Govern i del cos tècnic del Col·legi.

El desenvolupament professional continu (DPC) l’entenem com el procés de manteniment i millora de les competències professionals. Aquest procés està estretament lligat a l’experiència amb el lloc de treball, però no exclusivament. El DPC engloba accions diverses, entre les quals es troba la formació contínua que s’ofereix des del Col·legi.

La formació contínua és el procés d’aprenentatge que comença un cop s’han finalitzat els estudis de grau o de postgrau, màster o doctorat. Les activitats de formació continuada tenen com a finalitat mantenir o millorar la competència professional, fora de l’àmbit de la formació reglada, i per tant, no pretenen l’obtenció d’una nova qualificació o especialització.

A la Llei 44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries, el DPC i la formació contínua es contemplen com a estratègies per donar resposta a aquesta necessitat de millorar les eines i les competències dels sanitaris amb l’objectiu de donar un servei actualitzat i ben informat als ciutadans.

Segons la Llei 7/2006, de col·legis professionals de Catalunya, el CLC té l’atribució legal d’implementar programes de formació continuada per tal de donar resposta a aquesta necessitat de millorar l’atenció a les persones que requereixin serveis logopèdics i, al mateix temps, assegurar la qualitat i el manteniment de les competències dels col·legiats al llarg de tota la seva vida professional.

Actualment, el CLC treballa en el disseny i implementació del Pla estratègic de Formació Contínua, que ha de marcar les línies estratègiques del que serà el Programa de Formació Contínua del curs 2022-2023. Aquest pla de formació serà el fruit d’una anàlisi detallada del context actual en el que es desenvolupen les tasques pròpies de la professió. Tenim la voluntat de crear programes formatius que siguin motivadors i que responguin a les necessitats reals dels col·legiats. Facilitant, al mateix temps, l’actualització de la professió i la millora del nivell competencial dels seus professionals.

En aquest sentit, la formació que s’ofereix actualment, ja compta amb un nivell alt de qualitat, en tant que s’acredita la major part de la formació per part del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS). Aquest procés d’acreditació assegura que la formació ha passat per un procés d’avaluació extern i que segueix unes línies pedagògiques d’àmbit autonòmic, que s’implementen seguint directives europees (Directiva 2013/55/EU). Al mateix temps, aquesta acreditació permet poder sumar crèdits i demostrar l’aprofitament de la formació a les persones que s’hi inscriuen.

Si teniu suggeriments per fer a la Comissió de Desenvolupament Professional Continu podeu fer-los arribar a formacio@clc.cat. La comissió valorarà periòdicament les aportacions rebudes i les tindrà en compte a l’hora de programar les seves activitats.

Comissió de Desenvolupament Professional Continu